Epäasialliseen kohteluun puuttuminen

15.2.2013

Epäasiallista kohtelua voi olla vaikeaa tunnistaa, koska ihmiset kokevat asioita ja tilanteita eri tavoin. Epäasialliseksi voidaan määrittää toiminta joka loukkaa sen kohteena olevaa henkilöä tai henkilöryhmää ja jota ei voida pitää yleisen hyvän tavan mukaisena.

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi

 • kiusaamisena,
 • laiminlyönteinä,
 • vähättelynä,
 • sivuuttamisena,
 • eristämisenä,
 • henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena,
 • uhkailuna,
 • työnjohtovallan ylityksinä,
 • nöyryyttävänä käskyttämisenä,
 • sovittujen ehtojen yksipuolisena muuttamisena tai työsyrjintänä
 • seksuaalisena häirintänä.

Epäasiallinen kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta ja se voi ilmetä myös eleinä tai ilmeinä. Epäasiallinen kohtelu on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa, mutta myös yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena käyttäytymisenä, joihin tulee työpaikalla tai tilaisuudessa myös puuttua.

Lisätietoa Jäsensivuilla