Aluehallintovirasto: Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia lisätään matkailu- ja ravitsemisalalla

3.5.2013

Palvelualat on valittu tilaajavastuulain mukaisten tarkastusten yhdeksi painopistealueeksi vuodelle 2013, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotteessaan. Palvelualojen tarkastuksia tullaan kohdentamaan muun muassa matkailu- ja ravitsemistoimintaan. Tavoitteena on tasapuolinen valvonnan kohdentaminen koko Suomeen hyödyntäen Kuopion, Mikkelin, Lappeenrannan ja Vaasan uusia tilaajavastuutarkastajia.

Aluehallintoviraston mukaan palvelualat on nopeasti kasvava osa suomalaista työelämää ja aiempien tilaajavastuuhankkeiden perusteella myös alihankintasopimuksien ja vuokratyövoiman käyttö palvelualojen yrityksissä on kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalan kasvu ja muun muassa lisääntynyt eteispalvelujen ulkoistaminen sekä vuokratyövoiman käyttö ovat aiempien hankkeiden perusteella lisänneet alan kiinnostavuutta tilaajavastuulain näkökulmasta.

Tilaajavastuutarkastuksilla valvotaan lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittoja. Lisäksi lailla yritetään varmistaa, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat lakisääteisiä työnantajavelvoitteitaan. Asetetut tavoitteet tähtäävät myös alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteuttamiseen. 

Tarkastuksia tehdään viranomaisaloitteisesti koko maan alueella sekä tarpeen vaatiessa asiakkaiden ilmoitusten tai muun vihjetiedon perusteella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Tilaajavastuutarkastajia on vuonna 2013 noin 30.


Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa
Tarkastaja Antti Liukkonen, puh. 029 501 6000 (vaihde), antti.liukkonen(at)avi.fi

Asiasta uutisoi sivuillaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa