TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Työsuojeluedustajan/ -valtuutetun keskeinen työsarka on henkilöstön työhyvinvoinnin ja turvallisen johtaminen edistäminen työpaikalla. Työsuojeluedustajan tehtäviä työpaikalla ovat:

 • työolojen valvonta ja kehittäminen
 • yhteistyösuhteiden kehittäminen
 • työn vaarojen ja riskien selvittäminen ja arviointi
 • työsuojeluongelmien järjestelmällinen käsittely yrityksessä
 • ihmisen huomioiminen työn ja työympäristön suunnittelussa

Perustehtävässä onnistuminen vaatii monenlaista osaamista. Työsuojeluedustajan keskeinen osaaminen:

 • työsuojelulainsäädännön ja työlakien hallitseminen
 • työn ja työympäristön tuntemus sekä yrityksen tunteminen
 • tieto ihmisestä ja työstä
 • yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • yhteisten työsuojelutavoitteiden asettamisen taito
 • neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

Työsuojeluedustajan osaamisen perusteet voi opiskella perus- ja jatkokursseilla. Työsuojeluosaamisen lähtökohtana on positiivinen, aktiivinen toiminta-asenne sekä vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa. Tämä onnistuu sitä paremmin, mitä paremmin tunnet itseäsi ja omia voimavarojasi.

Työsuojelun yhteistoiminta

 

Lähde: Kiljavan opisto