LUOTTAMUSMIES

Luottamusmiehen keskeinen työsarka työpaikalla on yhteistyö ja työsuhteen ehdot. Luottamusmiehen tehtäviä työpaikalla ovat

  • työehtojen valvonta ja kehittäminen
  • erimielisyyksien ratkaiseminen ja neuvotteluvoiman ylläpitö
  • yhteistyösuhteiden kehittäminen ja osallistuminen yritysten toiminnan kehittämiseen
  • jäsenhankinta ja ammattiyhdistystoimintaan perehdyttäminen

Luottamusmies tarvitsee monenlaista osaamista. Luottamusmiehen keskeinen osaaminen:

  • työlakien ja työehtosopimusten hallitseminen, ulkoa ei tarvitse osata
  • neuvottelu- ja ilmaisutaito
  • yrityksen toiminnan tunteminen
  • tiedonhaku ja -käsittely
  • yhteisten tavoitteiden asettaminen ja visioinnin taito
  • ammattiyhdistys- ja järjestöosaamisen perusteet

Luottamusmiehen osaaminen koostuu perus- ja jatkokurssista. Luottamusmiesosaamisen lähtökohtana on positiivinen, aktiivinen toiminta-asenne sekä vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa "Iskussa" oleminen ja pysyminen edellyttävät, että on sinut itsensä ja elämänsä kanssa.

Lue lisää luottamusmiestoiminnasta PAMin nettisivuilta.

Lähde: Kiljavan opisto