Luottamusmies

Luottamusmiehen keskeinen työsarka työpaikalla on yhteistyö ja työsuhteen ehdot. Luottamusmiehen tehtäviä työpaikalla ovat

  • työehtojen valvonta ja kehittäminen
  • erimielisyyksien ratkaiseminen ja neuvotteluvoiman ylläpitö
  • yhteistyösuhteiden kehittäminen ja osallistuminen yritysten toiminnan kehittämiseen
  • jäsenhankinta ja ammattiyhdistystoimintaan perehdyttäminen

Luottamusmies tarvitsee monenlaista osaamista. Luottamusmiehen keskeinen osaaminen:

  • työlakien ja työehtosopimusten hallitseminen, ulkoa ei tarvitse osata
  • neuvottelu- ja ilmaisutaito
  • yrityksen toiminnan tunteminen
  • tiedonhaku ja -käsittely
  • yhteisten tavoitteiden asettaminen ja visioinnin taito
  • ammattiyhdistys- ja järjestöosaamisen perusteet

Luottamusmiehen osaaminen koostuu perus- ja jatkokurssista. Luottamusmiesosaamisen lähtökohtana on positiivinen, aktiivinen toiminta-asenne sekä vaikuttaminen yhdessä muiden kanssa "Iskussa" oleminen ja pysyminen edellyttävät, että on sinut itsensä ja elämänsä kanssa.

Lue lisää luottamusmiestoiminnasta PAMin nettisivuilta.

Lähde: Kiljavan opisto

 

Ryhdy yhteyshenkilöksi

Työpaikan yhteyshenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa PAMin jäsen. Yhteyshenkilöä ei valita vaaleilla työntekijöiden edustajaksi kuten luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu vaan oma ilmoitus halukkuudesta riittää. Yhteyshenkilöksi voit ryhtyä vaikka yrityksessä on luottamusmies/ työsuojeluvaltuutettu. 

Aiheesta lisää PAMin nettisivuila